محصولات UTEL دارای ۲ سال گارانتی شرکت پرشیا سیستم می باشد.در صورت رعایت شرایط گارانتی،مودم معیوب بدون قید و شرط تعویض می گردد.

شما میتوانید در ساعات کاری شرکت جهت رفع مشکل با شماره تلفن ۸۸۷۰۹۳۷۰ تماس بگیرید و اطمینان داشته باشید که کارشناسان ما در بخش پشتیبانی در اسرع وقت به رفع مشکل شما خواهند پرداخت.

شرایط گارانتی:

در صورت وقوع هر کدام از موارد ذیل،مودم شامل گارانتی نخواهد بود:

  • مخدوش یا پاره شدن برچسب پلمپ مودم
  • مخدوش یا پاره شدن شماره سریال مودم
  • ضربه خوردن تجهیزات
  • ایرادات ناشی از نوسان برق
  • انجام هرگونه تعمیرات توسط افراد غیر مسئول